Diensten

Haalbaarheidsonderzoek

Voordat we een re-integratietraject starten, kunnen we een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld op basis van een advies in een arbeidsdeskundige rapportage. In het haalbaarheidsonderzoek houden we rekening met de vastgestelde beperkingen. Zo weten we al in een vroeg stadium of een 2de spoor traject realistisch en haalbaar is, of juist niet. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, gaan we uitgebreid in gesprek met de medewerker. U ontvangt een concreet advies over het vervolg van het re-integratietraject. Bovendien heeft u zo een duidelijk onderbouwd dossier voor het UWV.

Huisstijl

Outplacement

Met collectieve of individuele outplacement ondersteunt u als werkgever uw medewerker op een goede manier naar een andere passende baan buiten de huidige organisatie. Workadvice begeleidt, bemiddelt en ondersteunt uw werknemer bij dreigend ontslag, boventalligheid, ongeschiktheid of een arbeidsconflict naar een nieuwe, passende functie. Het kan ook zijn dat uw werknemer om een outplacementtraject vraagt tijdens de onderhandeling bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Als goed werkgever biedt u dan natuurlijk een gedegen outplacementtraject aan.

Re-integratie 2e spoor

Sinds de invoering van de wetverbetering Poortwachter is re-integratie 2e spoor een veel voorkomend verschijnsel. Sinds 1 januari 2003 zijn werkgevers zelfs verplicht re-integratie 2e spoor als instrument in te zetten als de re-integratie in de eigen organisatie geen optie meer is.

Re-integratie 3de spoor

Re-integratie 3de spoor wordt ingezet voor werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen externe werkplek hebben gevonden. En wanneer u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA. Net als bij het 2e spoor is het doel van een 3e spoor re-integratietraject om werk te vinden buiten de ‘oude’ organisatie zodat de kosten voor de werkgever aanzienlijk verminderen. U bent als eigenrisicodrager namelijk 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex)-medewerker en voor het betalen van de WGA-uitkering.

Casemanagement

WorkAdvice ondersteunt en adviseert partijen bij verzuim- en re-integratievraagstukken. Omdat verzuim en re-integratie steeds complexer worden, is deskundig advies vaak noodzakelijk om de schadelast te voorkomen of te beperken. Binnen het re-integratieproces wordt van werkgever en werknemer veel verwacht op het gebied van inspanningen, wettelijke eisen en het vastleggen van informatie. Workadvice ondersteunt u als werkgever en uw medewerker(s) binnen de re-integratiebegeleiding en de wettelijke kaders die hierop van toepassing zijn.

Arbeidsdeskundige dienstverlening

Met een arbeidsdeskundig onderzoek breng je in kaart of medewerkers in staat zijn het eigen werk nu en in de toekomst uit blijven voeren. Ook geeft een arbeidsdeskundig onderzoek inzicht in de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt hierbij de re-integratiemogelijkheden in het eigen werk, mogelijk aangepast eigen werk, andere passende arbeid bij de eigen werkgever (spoor 1) of re-integratieadvies buiten de eigen werkgever (spoor 2).

Contactgegevens

WorkAdvice
Udenhoutseweg 8
5056 PE Berkel-Enschot

+31 6 40 62 47 71
info@workadvice.nl

BTW: NL001780687B36
KvK: 74352113

Googlemaps