Outplacement

Arbeidskundige dienstverlening

Met collectieve of individuele outplacement ondersteunt u als werkgever uw medewerker op een goede manier naar een andere passende baan buiten de huidige organisatie. Workadvice begeleidt, bemiddelt en ondersteunt uw werknemer bij dreigend ontslag, boventalligheid, ongeschiktheid of een arbeidsconflict naar een nieuwe, passende functie. Het kan ook zijn dat uw werknemer om een outplacementtraject vraagt tijdens de onderhandeling bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Als goed werkgever biedt u dan natuurlijk een gedegen outplacementtraject aan.

Workadvice kan dit integraal en professioneel voor u verzorgen. Daarbij combineren we kennis van de regionale en lokale arbeidsmarkt met intensieve, individuele aandacht. Het coachings- en begeleidingstraject bestaat uit gesprekken, coaching op vaardigheden en het vergroten van de inzicht in het eigen kunnen en ambities. Dat resulteert in een beroeps- en arbeidsmarktprofiel waarmee de medewerker actief de arbeidsmarkt op kan. Eventueel met ondersteuning van de coach. We benaderen de arbeidsmarkt zeer actief en volgen daarbij de volgende stappen:

 1. Kennismaking met u als werkgever.
 2. Intakesessie met de medewerker en opstellen trajectplan.
 3. Opstellen van een persoonlijk profiel
  • inzicht in de vaardigheden, interesses, competenties en ambities van de medewerker via individuele gesprekken;
  • beroepskeuze-competentietest of loopbaanonderzoek.
  • focus op de zelfanalyse van de medewerker;
 4. Opstellen van een zoekprofiel (de meest geschikte beroepsrichting).
 5. Actieve benadering van de arbeidsmarkt, waarbij medewerker én Workadvice gericht zoeken naar vacatures en werkgevers die passen bij het persoons- en zoekprofiel.

Het doel van het outplacementtraject is om een duurzame plek op de arbeidsmarkt te vinden voor de medewerker. Na het (vrijblijvende) intakegesprek worden de processtappen met de medewerker individueel behandeld en eigen gemaakt. Dankzij onze persoonlijke benadering houden we uiteraard rekening met de specifieke behoeften van de medewerker. In het outplacementtraject besteden we aandacht aan:

 • Het leren omgaan met veranderingen
 • Beroepenoriëntatie: “Wat wil ik? Wat zijn mijn drijfveren?” en vooral: “Wat kan ik? Wat is realistisch?”
 • Arbeidsmarkt-oriëntatie, waar we de vertaalslag maken van beroepsrichting naar de lokale/regionale arbeidsmarkt
 • Begeleiding bij het opstellen van (open) sollicitatiebrief en CV
 • Ondersteuning bij de benadering van het netwerk

Contactgegevens

WorkAdvice
Udenhoutseweg 8
5056 PE Berkel-Enschot

+31 6 40 62 47 71
info@workadvice.nl

BTW: NL001780687B36
KvK: 74352113

Googlemaps