2de spoor externe re-integratie

Outplacement

Sinds de invoering van de wetverbetering Poortwachter is re-integratie 2e spoor een veel voorkomend verschijnsel. Sinds 1 januari 2003 zijn werkgevers zelfs verplicht re-integratie 2e spoor als instrument in te zetten als de re-integratie in de eigen organisatie geen optie meer is.

Heeft uw werknemer door ziekte geen mogelijkheden meer bij uw organisatie? Dan moet er (wettelijk) een spoor-2 re-integratietraject opgestart worden. Via dit traject bemiddelen we uw werknemer zo snel en efficiënt mogelijk naar een duurzame baan buiten uw organisatie. Met dit doel benaderen we de arbeidsmarkt zeer actief en volgen we een aantal overzichtelijke stappen:

 1. Kennismaking met u als werkgever.
 2. Intakesessie met de medewerker en opstellen trajectplan.
 3. Opstellen van een persoonlijk profiel
  • inzicht in de vaardigheden, interesses, competenties en ambities van de medewerker via individuele gesprekken;
  • focus op de zelfanalyse van de medewerker;
  • eventueel een beroepskeuze-competentietest.
 4. Opstellen van een zoekprofiel (in de meest geschikte beroepsrichting).
 5. Actieve benadering van de arbeidsmarkt, waarbij medewerker én Workadvice gericht zoeken naar vacatures en werkgevers die passen bij het persoons- en zoekprofiel.
 6. Ondersteuning en begeleiding van de werknemer betreffende de WIA keuring (verzekeringsarts / arbeidsdeskundige UWV)

Workadvice begeleidt de medewerker in alle fasen van het sollicitatietraject: van het opstellen van een curriculum vitae of een overtuigende (open) sollicitatiebrief tot het inzetten van LinkedIn en andere relevante netwerken. En natuurlijk zetten we het uitgebreide netwerk van Workadvice in voor uw medewerker!

We houden voortdurend contact

Elke twee weken hebben we een persoonlijk coachingsgesprek met uw medewerker. Als opdrachtgever ontvangt u van ons een korte terugkoppeling per e-mail. En elke twee maanden krijgt u een verantwoording van de ondernomen activiteiten in een tussentijdse rapportage.

Onze samenwerking

Workadvice hecht in de samenwerking veel waarde aan:

 • het verhogen van de zelfredzaamheid van de medewerker
 • een actieve instelling van de medewerker
 • goede afstemming van de wederzijdse verwachtingen bij aanvang
 • focus op resultaat
 • efficiënt gebruik van het aanwezige netwerk

Spoor 2 Coaching Arbeid & Re-integratie

Bij het re-integratietraject 2de spoor maken we eerst kennis met u als werkgever. Aansluitend volgt het intake- en kennismakingsproces met uw medewerker. In de intake maken we de start met het spoor 2 traject waarbij een eerste inventarisatie van kansen en mogelijkheden plaatsvindt. Dankzij een persoonlijke en professionele benadering begeleiden we uw medewerker op weg naar werk. We versterken de arbeidsmarktkansen en stimuleren persoonlijke ontwikkeling. Ook geven we adviezen zodat de juiste stappen gezet kunnen worden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Uiteraard kunt u bij ons altijd rekenen op maatwerk. 

Contactgegevens

WorkAdvice
Udenhoutseweg 8
5056 PE Berkel-Enschot

+31 6 40 62 47 71
info@workadvice.nl

BTW: NL001780687B36
KvK: 74352113

Googlemaps