Arbeidsdeskundige dienstverlening

Externe re-integratie

Met een arbeidsdeskundig onderzoek breng je in kaart of medewerkers in staat zijn het eigen werk nu en in de toekomst uit blijven voeren. Ook geeft een arbeidsdeskundig onderzoek inzicht in de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt hierbij de re-integratiemogelijkheden in het eigen werk, mogelijk aangepast eigen werk, andere passende arbeid bij de eigen werkgever (spoor 1) of re-integratieadvies buiten de eigen werkgever (spoor 2).

Blijkt uit arbeidsdeskundig onderzoek dat de medewerker het eigen werk niet meer kan uitvoeren of dat het eigen werk niet duurzaam haalbaar is? Dan is het zaak om binnen het bedrijf de herplaatsingsmogelijkheden in kaart te brengen. In het re-integratietraject is het van belang dat zowel de werkgever als de werknemer weet wat de mogelijkheden zijn tot re-integratie en eventueel herplaatsing.

Het arbeidsdeskundig onderzoek start met een intakegesprek met de werkgever en werknemer. Hierin wordt een aantal zaken besproken: de beperkingen, activiteiten in het dagelijks leven, zorg, sociale situatie, arbeidservaring, bekwaamheden, motivatie en de visie op werk en toekomst. De functie-inhoud en werkplek worden onderzocht in samenhang met het functieprofiel. We bekijken welke taken en deeltaken aangepast kunnen worden om de functie meer passend te maken. Met de werkgever en werknemer bespreken we het verloop van de re-integratie en samen bekijken we welke mogelijkheden uw bedrijf in de toekomst kan bieden. Zo zou wellicht de functie aangepast kunnen worden of een andere functie aangeboden kunnen worden. Ook zou de werknemer een scholingstraject, of een extern 2de spoor re-integratietraject kunnen starten.

Met een arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek van Workadvice krijgt u meer duidelijkheid over de richting van een re-integratietraject. Bij dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  1. Is een werknemer nog in staat om zijn eigen functie of werkzaamheden uit te voeren?
  2. Zijn de eigen werkzaamheden van de werknemer nog passend te maken?
  3. In hoeverre kan de werknemer binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden verrichten?
  4. Bestaan er voor de werknemer bij een andere organisatie passende werkzaamheden?

Contactgegevens

WorkAdvice
Udenhoutseweg 8
5056 PE Berkel-Enschot

+31 6 40 62 47 71
info@workadvice.nl

BTW: NL001780687B36
KvK: 74352113

Googlemaps